لوستر

استفاده از لوستر در آشپزخانه

به طور کلی آشپزخانه ها ارتباط مستقیمی با پذیرایی یک خانه دارند. بنابراین هماهنگی میان عناصر در این دو فضا از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از عناصر مهمی که باید به آن توجه شود، هماهنگی میان لوستر پذیرایی و لوستر آشپزخانه می باشد. در صورتی که این نکته در دکوراسیون رعایت نشود، هارمونی کل فضا از بین خواهد رفت. در هنگام انتخاب لوستر، به چه نکاتی باید توجه کرد؟ در هنگام خرید لوستر به ارتفاع دقت کنید. به این معنی که لوستر خود را به گونه ای باید آویزان کنید که کمترین نقطه آن با سطح میز 90 سانتی متر...

ادامه مطلب