ظروف پیرکس

ویژگی های ظروف پیرکس چیست؟

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:https://lalaroje.com/pyrex-dishes ظروف پیرکس ظروف پیرکس به عنوان نوعی از شیشه ی بوروسیلیکات شناخته شده است. شیشه بوروسیلیکات شامل موادی از جمله شن، پیرکس، سیلیکا و اکسید بارون می باشد. این نوع ظروف نسبت به دیگر شیشه ها در مقابل شوک های حرارتی مقاوم تر می باشد. دلیل این ویژگی در ظروف پیرکس وجود اکسید بارون می باشد. چرا که اکسید بارون دارای ضریب انبساط حرارتی کمی می باشد. منظور از شوک حرارتی این است که دمای شیشه افزایش یافته و در نتیجه باعث ایجاد ترک هایی روی سطح شیشه می شود و حتی ممکن است که باعث شکستن...

ادامه مطلب