شش واقعیت جالب و باورنکردنی در مورد زنان که خود نیز از آن بی اطلاعند

واقعیت جالب و باورنکردنی در مورد زنان

شش واقعیت جالب و باورنکردنی در مورد زنان که خود نیز از آن بی اطلاعند. شش واقعیت جالب و باورنکردنی در مورد زنان که خود نیز از آن بی اطلاعند;همه و حتی خود زنان نیز فکر می کنند که همه چیز را در مورد زنان می دانند; زنان در طول روز چقدر حرف می زنند، چرا آن ها رنگ های بسیار بیشتری را درک می کنند و چه مقدار رژ لبی که آن ها در طول عمر خود می خورند; با این وجود دانشمندان تصمیم گرفته اند بررسی های عمیقی تری در مورد زنان داشته باشند و چیزهای جالب و غیرمعمول...

ادامه مطلب